OK1WC silent key

3. února. 2008 nás opustil kamarád a vzácný člově›k Franta – OK1WC . Čest jeho památce ! Ví­ce na OK2KKW – OK1VPZ .
Karel – OK1JKT