OK1JKT – Web pages news

OK1JKT – Web pages news . Protože se vyskytlo ví­ce problémů , musím trochu př™ekopat stránky . Takže bě›hem příštích dnů budu stránky obnovovat a př™edělávat . Dě›kuji za pochopení­ a trpě›livost .

Karel – OK1JKT