Beacon OK0EW news

null Dne 8. dubna 2009 byl maják OK0EW slyšen u DG1BHA (JO73db) na QRG 10368.789 MHz . Dnes jsem se dostal na kopec udě›lat kontrolu a maják jsem př™eladil zpět na 10368.813 +/- .

After winter 2008/2009

null Of the day 8. April 2009 was beacon OK0EW heard at DG1BHA (JO73DB) on QRG 10368.789 MHz . Today am got up a hill do verification and beacon am retune back on 10368.813 +/ – .