Weekend 16.-19. April

Jarda OK1DSX and Martin OK1HGM before antennas take off
…Bě›hem tě›chto dní jsem udělal pár drobností­ v mém QTH a pár spojení­ na 10 GHz . V sobotu spolu s ostatní­mi se podař™ilo sundat trosky antén ze dvou stožárů . Počasí­ moc nepřálo a tak jsme byli rádi , že alespoň nefoukal vítr a byl relativně­ klid .

Karel – OK1JKT