First weekend at May

null Př™ed závodem jsem udě›lal ně›kolik spojení , viz níže . V závodě jsem rozdal ně›jaké body , ale většinu času jsme se vě›novali opravným pracem na anténách pro 2m pásmo . Jedině Vašek OK1VVT jel závod naplno na 70cm pásmu . Pepa OK1ES postavil antény pro další pásma , ale zařízení­ nemě›l funkční­ a tak pracoval také na anténách .

------------------------------------------------------------------------------------
  DATE   TIME CALLSIGN    LOCATOR TX    RX    MOD PRO.POZNAMKA   QRB
------------------------------------------------------------------------------------
30/04/2009 12:45 DL7QY      JN59BD 57s   57s   CW  RS        286
30/04/2009 12:47 DL6NAA     JO50VF 59s   59s   CW  RS        124
30/04/2009 13:32 DC6UW      JO44VJ 59s   59s   SSB RS +50 dB    493
30/04/2009 16:45 OZ3ZW      JO54RS 59s   59s   CW  RS        487
30/04/2009 17:32 OZ3ZW      JO54RS 56s   56s   CW  RS        487
30/04/2009 19:14 DK1KR      JO53HW 57s   57s   CW  RS        422
30/04/2009 19:19 PA0EZ      JO22OF 55s   53s   CW  RS        601
30/04/2009 19:27 OZ1FF      JO45BO 55s   56s   CW  RS        664
30/04/2009 19:32 OZ2LD      JO54TU 58s   59s   CW  RS        493
01/05/2009 12:38 9A2SB      JN95GM 55s   57s   CW  RS        676
01/05/2009 12:41 OK1IA      JO70UP 59    59    CW  TR        159
01/05/2009 12:53 HA5NF      JN97NL 55s   57s   CW  RS        536
01/05/2009 13:10 HA5NF      JN97NL 59s   59s   SSB RS        536
01/05/2009 13:12 9A2SB      JN95GM 55s   55s   SSB RS        676
01/05/2009 13:43 DM2AFN     JO61WB 59s   59s   CW  RS        63
01/05/2009 13:49 OK2DL      JN79WL 59s   59s   CW  RS        210
01/05/2009 13:54 PA5DD      JO22IC 53s   53s   CW  RS        631
01/05/2009 18:58 SP6GWB     JO80JG 53s   53s   CW  RS        238
------------------------------------------------------------------------------------

null Before contest be to make several connection , see below . In contest I’m deal some points , but most time we’re paid corrective work on aerials for 2m band . Alone VaĹĄek OK1VVT contested fully on 70cm band . Pepa OK1ES has built antennae for others band , but equipment didn’t have functional so also worked on aerials .

OK1DTC OK1ES OK1RI repaired ant.

Karel – OK1JKT