First weekend at May

null Př™ed závodem jsem udě›lal ně›kolik spojení , viz níže . V závodě jsem rozdal ně›jaké body , ale většinu času jsme se vě›novali opravným pracem na anténách pro 2m pásmo . Jedině Vašek OK1VVT jel závod naplno na 70cm pásmu . Pepa OK1ES postavil antény pro další pásma , ale zařízení­ nemě›l funkční­ a tak pracoval také na anténách .

------------------------------------------------------------------------------------
   DATE     TIME CALLSIGN        LOCATOR TX       RX       MOD  PRO.POZNAMKA     QRB
------------------------------------------------------------------------------------
30/04/2009 12:45 DL7QY           JN59BD  57s      57s      CW   RS               286
30/04/2009 12:47 DL6NAA          JO50VF  59s      59s      CW   RS               124
30/04/2009 13:32 DC6UW           JO44VJ  59s      59s      SSB  RS  +50 dB       493
30/04/2009 16:45 OZ3ZW           JO54RS  59s      59s      CW   RS               487
30/04/2009 17:32 OZ3ZW           JO54RS  56s      56s      CW   RS               487
30/04/2009 19:14 DK1KR           JO53HW  57s      57s      CW   RS               422
30/04/2009 19:19 PA0EZ           JO22OF  55s      53s      CW   RS               601
30/04/2009 19:27 OZ1FF           JO45BO  55s      56s      CW   RS               664
30/04/2009 19:32 OZ2LD           JO54TU  58s      59s      CW   RS               493
01/05/2009 12:38 9A2SB           JN95GM  55s      57s      CW   RS               676
01/05/2009 12:41 OK1IA           JO70UP  59       59       CW   TR               159
01/05/2009 12:53 HA5NF           JN97NL  55s      57s      CW   RS               536
01/05/2009 13:10 HA5NF           JN97NL  59s      59s      SSB  RS               536
01/05/2009 13:12 9A2SB           JN95GM  55s      55s      SSB  RS               676
01/05/2009 13:43 DM2AFN          JO61WB  59s      59s      CW   RS                63
01/05/2009 13:49 OK2DL           JN79WL  59s      59s      CW   RS               210
01/05/2009 13:54 PA5DD           JO22IC  53s      53s      CW   RS               631
01/05/2009 18:58 SP6GWB          JO80JG  53s      53s      CW   RS               238
------------------------------------------------------------------------------------

null Before contest be to make several connection , see below . In contest I’m deal some points , but most time we’re paid corrective work on aerials for 2m band . Alone VaĹĄek OK1VVT contested fully on 70cm band . Pepa OK1ES has built antennae for others band , but equipment didn’t have functional so also worked on aerials .

OK1DTC OK1ES OK1RI  repaired ant.

Karel – OK1JKT