17th May 2009

null V nedě›li odpoledne jsem zase vyjel na kopec , ostatní členové klubu tam už pracovali na anténách pro dvoumetrové pásmo . Př™edpokládal jsem , že se začnou dě›lat bouř™ky a také pozdě›ji se ukázalo celé pásmo bouřek od jihozápadu až na sever Ně›mecka . Bohužel aktivita nebyla vysoká a tak jsem udě›lal jen pár spojení . V noci na pondě›lí­ se př™ehnala bouř™ka se silným deště›m . Ráno už bouř™ky byly na východě› . Proto , že budu zaneprázdně›n ně›kolik dní nebudu QRV .

  DATE   TIME CALLSIGN    LOCATOR TX    RX    MO“D PRO.POZNAMKA   QRB
------------------------------------------------------------------------------------
17/05/2009 14:58 DL7QY      JN59BD 59s   59s   CW  RS        286
17/05/2009 16:30 DL3MBG     JN67JX 57s   57s   CW  RS        291
17/05/2009 19:15 DL1SUZ     JO53UN 57s   56s   CW  RS        354
17/05/2009 19:22 DL3JAN     JO61VB 55s   55s   CW  RS        60
17/05/2009 19:28 OZ2LD      JO54TU 55s   55s   CW  RS        493
17/05/2009 19:42 DL7YC      JO62PK 59s   57s   CW  RS        209
17/05/2009 20:12 OZ3ZW      JO54RS 57s   55s   CW  RS        487
------------------------------------------------------------------------------------

null On Sunday afternoon I’m again leaved up a hill , other clubman there already to work at antenna array for 2m band . I assumed , that the start to do thunderstorm as well as later showed whole zone storms from south – west as far as north Germany . I am sorry to say activity wasn’t high so be to make only a few connection . At night on Monday overdid thunderstorm with strong rain . Morning already thunderstorm be East . Therefore , that the I’ll busy some days will not to be QRV .

Karel – OK1JKT