Before Field day 2009

null Př™ed závodem jsem byl občas QRV a tak jsem dě›lal ně›jaká spojení­ . Po začátku závodu jsem neodolal a hned si udě›lal novou zem HB0/DL7URH/p . V závodě› jsem vysí­lal jako OL4A . Proto , že rainscatter situace byla pří­znivá bylo uděláno mnoho pěkných spojení­ . Surová data ze závodu : 80 QSO (79 platných) asi 23290 bodů př™i průmě›ru na spojení­ 294 km a ODX I4XCC 745 km . Na pásmu 2m a 70cm př™es technické potíže také výsledek by mě›l být dobrý , myslí­m . Dení­ky ze závodu budou pozdě›ji na servru VKV závody .

  DATE   TIME CALLSIGN    LOCATOR TX    RX    MO“D PRO.POZNAMKA   QRB
------------------------------------------------------------------------------------
02/07/2009 16:09 I4XCC      JN63GV 55s   55s   CW  TR        744
02/07/2009 16:13 9A1CAL     JN86DM 53s   55s   CW  RS        497
02/07/2009 16:19 I6XCK      JN63QO 55s   55s   SSB RS        774
02/07/2009 16:51 I6XCK      JN63QO 57s   57s   SSB RS        774
02/07/2009 16:57 DC8EC      JN57UX 57s   59s   SSB RS        314
03/07/2009 12:28 DJ5BV      JO30KI 59s   59s   CW  RS        466
03/07/2009 12:36 F6DKW      JN18CS 53s   54s   CW  RS        833
03/07/2009 12:45 DB4BO      JN39GM 57s   57s   CW  RS        507
03/07/2009 14:20 DC6UW      JO44VJ 59    59    CW  TR        493
03/07/2009 17:32 OE5VRL/5    JN78DK 59s   59s   CW  RS        244
04/07/2009 07:44 DM2AFN     JO61WB 59s   59s   CW  RS        63
04/07/2009 10:37 SP3JBI     JO91BR 57s   59s   CW  RS        350
04/07/2009 11:17 OK1YA      JN79IO 53s   55s   CW  RS        139
04/07/2009 11:54 SP2DDX     JO83VE 57s   59s   CW  RS        416
04/07/2009 11:56 OZ2LD      JO54TU 57s   59s   CW  RS        493
04/07/2009 12:26 OZ3ZW      JO54RS 59s   59s   CW  RS        487
04/07/2009 12:43 DM7A/P     JO74AA 57s   55s   CW  RS        386
04/07/2009 12:55 OK1VEC     JN69NX 59    55s   SSB RS        69
04/07/2009 13:40 OK1DEF     JO70PO 55s   59s   SSB RS        129
04/07/2009 14:29 HB0/DL7URH/P  JN47SB 55s 001 55s 003 CW  RS        482
------------------------------------------------------------------------------------

null Before contest I’m was sometimes QRV so am did any connection . After beginning contest I’m be a push-over for and at once made new country HB0/DL7URH/p . In contest be radioed like OL4A . That is why so rainscatter situation go well was done many nice connection . Raw data from contest : 80 QSO (79 valid) about 23290 points at average on connection 294 km and ODX I4XCC 745 km . On band 2m and 70cm over technical problems also result should be good , I think . Logs from contest will later on server VKV zĂĄvody .

Karel – OK1JKT