change my call from JO60rn

Od 1.1.2010 mám jako další QTH kde mohu používat značku bez „/p“ Lesnou …čtverec JO60rn . Doufám , že okolnosti dovolí abych mohl být QRV častěji přesto , že zařízení asi už nebudu updatovat .

Karel – OK1JKT