27th May 2011

Tento den bylo možno pracovat směrem na jihovýchod . Udělal jsem dvě spojení s Gabi HA8MV/p a Zlatko 9A2SB . Poté se RS pointy přesunuly dále a už pracovaly mezi sebou stanice z jihu , ale zde nic jen silný scatter z východu kde jsem udělal testovací spojení s Tadek SP6ASD .

Karel – OK1JKT