Výpočet Gamma-matche pro anténu.

Výpočet vlastností Gamma Match-e je poměrně složitý. Dostal jsem se k této potřebě při zjišťování vlastností směrovky HB9CV, která má tento na obou prvcích. Pro výpočet jsem vycházel ze dvou pramenů. První je článek [1]. Ten uvádí postup výpočtu i když v praxi používá Smithův diagram a pro stanovení transformace graf podle poměru průměrů dipolu a Gamma Matche. V tomto článku je chybně stanovena transformace impedance.
V dnešní době je pohodlnější využít výpočetní techniky.

Gamma Match schema

Výpočet Gamma-matche je zde.[1] Healy, III,J.D.,"An Examination of the Gamma Match," QST, April 1969
[2] N6MWGamma4.docVýpočet Pi nebo L článku pro Android.

Pro použití ve smartfonu v systému Android jsem zpracoval program pro návrh přizpůsobovacího článku typu "Pi" nebo "L".
Výpočet Pi, L článku pro Android je pro stažení soubor typu "apk" zde. Pro Pi článek se zadává Q obvodu, pro L článek vyjde z výpočtu (je závislé na poměru impedancí).

OK1AMX
Ing. Milan Velčovský
Chomutov