Štítek: ok0ew

Beacon OK0EW 24GHz off

Dnes byl odstaven maják OK0EW pro 24GHz . Již delší dobu byl problém s ocilátorem a tak jde do opravy . Předpoklad je , že bude zprovozněn na jaře 2013 . Karel – OK1JKT

OK0EW off

Bě›hem Marconi memorial contestu jsem zjistil , že neklíčuje maják OK0EW . Maják jsem dal mimo provoz a odvezl domů do opravy . Jak bude možnost maják vrátí­m zpě›t na Lesnou JO60rn . Karel – OK1JKT

Beacon OK0EW news

Dne 8. dubna 2009 byl maják OK0EW slyšen u DG1BHA (JO73db) na QRG 10368.789 MHz . Dnes jsem se dostal na kopec udě›lat kontrolu a maják jsem př™eladil zpět na 10368.813 +/- . Of the day 8. April 2009 was beacon OK0EW heard at DG1BHA (JO73DB) on QRG 10368.789 MHz...