Štítek: ok5w

OK1KSO meeting 2008 photos

Tady jsem př™idal ně›kolik fotografií­ ze setkání­ a oslav 75. narozenin Franty OK1AAU a 60. narozenin Jardy OK1WF . Karel – OK1JKT

OK1KSO meeting 2008

O ví­kendu radioklub OK1KSO uspořádal setkání spojené s oslavou 75. narozenin Franty OK1AAU a 60. narozenin Jardy OK1WF . Kromě› členů radioklubu př™ijelo i ně›kolik hostů , kteří­ se zůčastňují­ spolu s klubem krátkovlných závodů . Tak jako obvykle bylo př™ipraveno vynikají­cí­ pohoště›ní v podobě› prasátka a dalších pokrmů které...

CQWW CW contest 2007 – OK5W

Uplynulý víkend jsme se účastnili jako OK5W CQWW CW contestu . Zimní­ počasí­ nám jako obvykle dalo zabrat . Po opravách požkozených antén a ně›jakých technických problémech jsme nakonec závod začali . Bě›hem závodu vypadla jedna fáze a tak byl problém se signálem na 160 metrovém pásmu , po opravě›...

OKDX contest 2007

O víkendu jsem se účastnil s kolektivem OK1KSO (OK5W) OK DX contestu . Po příjezdu v pátek bylo ještě solidní­ počasí­ , ale pak př™išla změ›na . Silný ví­tr , sněžení­ a př™es noc mnoho sně›hu . Př™i silném sněžení­ se začaly dě›lat závě›je které dosahovaly mí­sty až dvoumetrové výšky...

CQWW SSB contest 2007

Minulý ví­kend jsem se zůčastnil spolu s dalšími členy radioklubu OK1KSO a ně›kolika hosty SSB části CQWW contestu jako OK5W . Poslední­ pří­pravy probě›hly za špatného počasí , př™es ně›jaké problémy proběhl závod vcelku klidně . Proti minulému roku jsme udě›lali ví­ce spojení­ a násobičů . Př™edběžné výsledky , celkem...