Štítek: rain-scatter

29-30th May 2009

Jen krátce , v celku malá aktivita . Př™es několik pokusů s 9A2SB , HA8MV a SM7LCB se spojení­ nepodař™ilo a tak je zde jen pár QSO . V nedě›li jsem musel být doma . Bě›hem týdne nebudu asi QRV , až na ví­kend jako OL4A . DATE TIME CALLSIGN...

26th May 2009

Rain-scatter pokračoval i v úterý a tak jsem mě›l další­ příležitost udělat pár spojení­ . Tak jak se dalo př™edpokládat RS byl na sever a jih . Zde je výpis spojení . Kromě› toho jsem občas poslouchal majáky které nejsou běžně› slyšet . Př™i zpracování­ dení­ku pro web jsem zjistil...

25th May 2009

V pondě›lí se na západě› vytvoř™ila pří­znivá situace pro rain-scattery tak jsem se rozhodl vyjet na kopec . Stanice z Francie a Dánska už dlouho dě›lali spojení (napří­klad OZ1FF – F6APE 1099 km! nahrávka je zde) . Potom se př™idali stanice z Ně›mecka a Anglie , musel jsem čekat pomě›rně›...

Other RS at July 2008

Dnes a v následují­cí­ch dnech mužeme očekávat další­ rain-scatter . Už dnes odpoledne jsou zase bouřky na jih ode mne a dají se očekávat další­ . Bohužel nebudu QRV asi do konce týdne , ale pokud příští­ týden se bude vyví­jet tak jako tento mohl bych být QRV . Př™eji...

RS 29th July 2008

Včera jsem mohl být také QRV a tak jsem se odpoledne vydal na Lesnou . Předpově›d podle radarů byla pří­znivá a tak jsem očekával ně›jaká spojení­ na západ a severozápad . Bohužel scatterpointy př™es které stanice z této oblasti dě›laly spojení­ byly pro mne daleko a tak mi nezbylo než...

RS 27th July 2008

Včera jsem po delší době navšítí­vil moje př™echodné QTH . Podle obrázků z radarů mohly být dobré RS podmí­nky a tak jsem namí­sto úpravy kmitočtu majáku , zkoušel udě›lat ně›jaká spojení . Vě›tšina bouř™ek byla daleko tak odpoledne jsem udě›lal jenom spojení­ s Gerdem DJ5BV př™es scatter-point v JO42 ....

Field day July 2008

Minulý ví­kend jsme se účastnili Polní­ho dne jako OL4A ze čtverce JO60rn . Po pří­pravách nových antén a instalaci zařízení­ jsme mohli začít se závodem . Já jsem byl jako vždy na 3 cm pásmu , další pásma obsadili ostatní . Takže jsme nakonec byli nakonec QRV na 2 m...

RS 23th August 2007

Tento den večer jsem vyjel na kopec udě›lat ně›kolik testů a hlavně druhý den ráno jí­t na houby . Navečer se udě›lalo ně›kolik RS ale aktivita nebyla velká . Podař™ilo se spojení s Chris OZ2LD ve čtverci JO54tu a Norbertem DL1SUN . Velice pě›kný RS byl na jihovýchodě› , ale...