RS 23th August 2007

Czech Tento den večer jsem vyjel na kopec udě›lat ně›kolik testů a hlavně druhý den ráno jí­t na houby . Navečer se udě›lalo ně›kolik RS ale aktivita nebyla velká . Podař™ilo se spojení s Chris OZ2LD ve čtverci JO54tu a Norbertem DL1SUN . Velice pě›kný RS byl na jihovýchodě› , ale scatter-point byl pří­liš daleko pro mne . V pátek ráno jsem šel do lesa , za hodinu jsem byl zpě›t a zde je foto mého snažení­ hi .
mushrooms

English This day evening I’m leaved up a hill make several tests and primarily second day morning get on for mushrooms . Towards the evening made several RS but activity wasn’t grande . Managed connection with Chr OZ2LD in square JO54tu and Norbert DL1SUN . Very nice RS was in the southeast , but scatter-point was too far afield for me . Friday morning I’m gone to the wood , per hour am was back and here is photo from my try hi .
mushrooms

Karel – OK1JKT