11th October 2007

Czech Tento den se objevily velice dobré tropo podmí­nky , ale na kopec jsem mohl jet až pozdě› večer . Př™es to jsem udě›lal ně›kolik pě›kných spojení­ . Jedna ze zají­mavostí­ , maják SR6NCI byl na S-metru 59+50dB !!

11/10/2007 19:35 PA0BAT JO31FX 579 579 CW TR 511
11/10/2007 20:23 F6DKW JN18CS 529 529 CW TR 833
11/10/2007 20:40 F5HRY JN18EQ 529 519 CW TR 824
11/10/2007 20:51 DF6NA JN49XS 579 559 CW TR 264
11/10/2007 20:57 SP9TTG JO90NU 539 539 CW TR 400
11/10/2007 21:06 DJ5BV JO30KI 539 539 CW TR 466

English This day discovered very good tropo conditions , but up a hill am could go as far as late evening . Through that be to make several nice connection . One from interest , beacon SR6NCI be on S- metre 59+50dB !!
Karel – OK1JKT