OKDX contest 2007

Czech O víkendu jsem se účastnil s kolektivem OK1KSO (OK5W) OK DX contestu . Po příjezdu v pátek bylo ještě solidní­ počasí­ , ale pak př™išla změ›na . Silný ví­tr , sněžení­ a př™es noc mnoho sně›hu . Př™i silném sněžení­ se začaly dě›lat závě›je které dosahovaly mí­sty až dvoumetrové výšky .
QTH OK1KSO before OKDX contest 2007      QTH OK1KSO before OKDX contest 2007       QTH OK1KSO before OKDX contest 2007

Př™es problémy se silným vě›trem se podař™ilo postavit všechny antény , a až na drobné problémy mohl závod začí­t . Podmí­nky šíření­ se zdály dobré a tak se podař™ilo udě›lat ví­ce spojení než loňský rok . Výsledek zatí­m neznám , ten dopíši pozdě›ji zde na stránkách . V nedě›li po závodě› ví­tr zase zesí­lil a naví­c začalo silně pršet se sně›hem a tak jsme museli zápasit nejen s antánami a spoustou sně›hu , ale i s promoklými odě›vy ! Tak nyní­ už přemýšlí­me jaké asi bude počasí na CW část CQWW contestu .

English At the weekend I’m participated with team OK1KSO (OK5W) OK DX contest . After arrival on Friday was yet fair weather , but then come change . Strong wind , snow – fall and over night much snow . At strong snow – fall start to do snowdrift which reached here and there as far as two meters highs . Over problems with strong wind succeeded build all antennas , and excepting petty problem could contest start . Conditions radiate seem good so succeed do more connection than last year’s . Result in the meantime I don’t know , that will finish later here on pages . Sunday after contest wind again strengthened and in addition began high sleet so we’re had to contend not only with aerials and a lot of snow , but also with wet garments ! So now yet wonder about what perhaps will weather on CW part CQWW contest . Here is preliminary results :

Band	QSOs	Points	Mults	
160	149	253	108	
80	344	562	196	
40	514	904	270	
20	404	849	223	
15	200	434	121	
10	11	15	10	
total	1622	3017	928	2 799 776

Karel – OK1JKT