Microwave contest at June 2008

null O ví­kendu jsem odjel mikrovlnný závod jako obvykle pod značkou OL4A v lokátoru JO60rn . V sobotu ráno počasí nádherné ale př™ed závodem pohled na oblohu nevě›stil nic dobrého . Stejně› tak na obrázcí­ch z radarů . Jako obvykle se př™edpovědi naplnily , př™ehnala se bouř™ka a samozřejmě se silným deště›m a kroupami . Potom vypadla elektrická síť a tak začátek závodu se nám posunul a ztráta na spojení­ch už se nedala dohnat . Tak že předběžně› 68 spojení , 16567 bodů , průměr na spojení­ 243 km a nejdelší­ spojení­ s TM5Z (JN38at) – 568 km . Pepa OK1ES se také snažil na další­ch pásmech . Vašek OK1VVT udě›lal ně›jaká spojení­ na 70 cm pásmu a př™ipravil na vyzkoušení­ 24 GHz , bohužel právě› dí­ky následkům bouřky musel do pracovní­ho procesu a vrátil se až př™ed koncem závodu .

morning before contest

null At the weekend am left micro – wawe contest as usual below sign OL4A in locator JO60rn . On Saturday morning weather gorgeous but before contest look on sky didn’t foreshadow nothing good . As well on pictures from radars . Like usually with prognoses filled , blow over thunderstorm and of course strong rain and hails . After check out electrical power network so start of contest to us shift and damage on already communicate didn’t give drive . So that preliminary 68 connection , 16567 points , average on connection 243 km and longest connection with TM5Z (JN38AT) – 568 km . Joe OK1ES also tryed on of other bands . VaĹĄek OK1VVT made any connection on 70 cm band and readied on check – out 24 GHz , unfortunately just thanks consequences storm has had to into working of the process and returned as far as before the end of contest .