Other RS at July 2008

Dnes a v následují­cí­ch dnech mužeme očekávat další­ rain-scatter . Už dnes odpoledne jsou zase bouřky na jih ode mne a dají se očekávat další­ . Bohužel nebudu QRV asi do konce týdne , ale pokud příští­ týden se bude vyví­jet tak jako tento mohl bych být QRV . Př™eji hodně pě›kných spojení .

Today and in the following gout we can expect next rain- scatter . Already today afternoon there’re again thunderstorm southwards from me and it is possible expect next . I am sorry to say will not to be QRV perhaps to the week – end , but if next week will develop so such as this one might I be QRV . I wish much nice connection .

Karel – OK1JKT