25th May 2009

null V pondě›lí se na západě› vytvoř™ila pří­znivá situace pro rain-scattery tak jsem se rozhodl vyjet na kopec . Stanice z Francie a Dánska už dlouho dě›lali spojení (napří­klad OZ1FF – F6APE 1099 km! nahrávka je zde) . Potom se př™idali stanice z Ně›mecka a Anglie , musel jsem čekat pomě›rně› dlouho než jsem dosáhl do oblasti rozptylu . Také směrem na jih se vytvoř™ilo několik RS a tak první­ spojení­ byla tí­mto směrem .
Dostal jsem Email od Jeffrey G4HIZ :
… just to say I heard your CQ on 10368.101MHz at 15.20 UTC using OK1JKT/P, you were S8. I was located at JO01PC operating as G4HIZ/P using DB6NT + 25cm dish. Assumed mode Rain Scatter. I called you but you did not hear me…Jeff G4HIZ.
Mrzí­ mne to , ale já nic neslyšel , sorry .
Po 19. hodině› už ze západu nešlo nic , jen stanice na západě› pracovali př™es další­ scatter point . Ten byl pro mne ale daleko cca 750 km . Př™esto jsem byl velice spokojen . Dnes můžeme očekávat silné bou™ky na severu a v zde v Ȍechách a tak kolem poledne budu znovu QRV .

  DATE   TIME CALLSIGN    LOCATOR TX    RX    MO“D PRO.POZNAMKA   QRB
------------------------------------------------------------------------------------
25/05/2009 13:07 9A2SB      JN95GM 54s   57s   CW  RS        676
25/05/2009 13:21 I6XCK      JN63QO 52s   52s   CW  RS        774
25/05/2009 14:22 IW4CJM     JN63HV 55s   58s   SSB RS        744
25/05/2009 14:44 F6DKW      JN18CS 52s   53s   CW  RS        833
25/05/2009 14:50 F1PYR/P     JN19BC 54s   55s   CW  RS        828
25/05/2009 15:23 DF1VB      JO31RL 55s   55s   CW  RS        432
25/05/2009 15:28 F1ISM      JN09VK 55s   55s   CW  RS        842
25/05/2009 15:31 F6DWG/P     JN19AJ 59s   59s   CW  RS        825
25/05/2009 15:34 ON5TA      JO20ET 55s   55s   CW  RS        640
25/05/2009 15:36 F1DBE/P     JN09TD 59s   59s   CW  RS        862
25/05/2009 15:53 F5PEJ/P     JN19BQ 59s   59s   SSB RS        813
25/05/2009 15:57 G4EAT      JO01HR 53s   52s   CW  RS        903
25/05/2009 15:58 PA2M      JO21IP 55s   55s   CW  RS        622
25/05/2009 16:08 I4XCC      JN63GV 59s   59s   SSB RS        744
25/05/2009 16:39 F4BUC/P     JN08XX 55s   57s   CW  RS        843
25/05/2009 16:42 F4CKC/P     JN19BC 57s   55s   SSB RS        828
25/05/2009 16:56 F6ACA      JN18JR 59s   59s   SSB RS        794
25/05/2009 17:07 F6DWG/P     JN19AJ 59s   59s   SSB RS        825
25/05/2009 17:09 F1PYR      JN19BC 59s   59s   SSB RS        828
25/05/2009 18:47 9A1Z      JN86EL 53s   57s   CW  RS        502
25/05/2009 18:56 9A2SB      JN95GM 53s   55s   CW  RS        676
------------------------------------------------------------------------------------

null On Monday on the west created positive situation for rain- scatter so am arbitrated go out up a hill . Station from France and Denmark already long time did connection (for example OZ1FF – F6APE 1099 km! sound is here) . Then added station from Germany and England , must have been wait relatively long than am attained into areas scatter . Also to the south created several RS so first connection was in this direction . Dostal jsem Email od Jeffrey G4HIZ :
… just to say I heard your CQ on 10368.101MHz at 15.20 UTC using OK1JKT/P, you were S8. I was located at JO01PC operating as G4HIZ/P using DB6NT + 25cm dish. Assumed mode Rain Scatter. I called you but you did not hear me…Jeff G4HIZ.
Be sorry me it , but I nothing didn’t hear , sorry .
After 19. hour yet from west stop away nothing , only station on the west worked over next scatter point . That go in for me but long way abt. 750 km . Nevertheless I’m been very content . Today we can expect strong storm in the north and inside of here in Bohemia and so about noon I’ll again QRV .

Karel – OK1JKT