29-30th May 2009

null Jen krátce , v celku malá aktivita . Př™es několik pokusů s 9A2SB , HA8MV a SM7LCB se spojení­ nepodař™ilo a tak je zde jen pár QSO . V nedě›li jsem musel být doma . Bě›hem týdne nebudu asi QRV , až na ví­kend jako OL4A .

  DATE   TIME CALLSIGN    LOCATOR TX    RX    MO“D PRO.POZNAMKA   QRB
------------------------------------------------------------------------------------
29/05/2009 14:26 DC8EC      JN57UX 52s   52    CW  RS        314
30/05/2009 14:50 DL6NAA     JO50VF 59s   59s   CW  RS qtf 016/030 124
30/05/2009 16:55 OZ2LD      JO54TU 57s   56s   CW  RS        493
30/05/2009 17:59 OZ2LD      JO54TU 57s   55s   CW  RS        493
30/05/2009 19:45 OZ3ZW      JO54RS 52s   52s   CW  RS        487
------------------------------------------------------------------------------------

null Only in brief , entire dinky activity . Over several tests with 9A2SB , HA8MV and SM7LCB connection unsuccessful and so they here only a few QSO . On Sunday am had to be at home . During week will not to be perhaps QRV , as far as for a weekend as OL4A .

Karel – OK1JKT