2nd June 2009

null Včera jsem mě›l volno a tak jsem se vypravil na kopec ně›co nafotit . Byly ně›jaké scattery na jih a tak jsme spolu s Zlatkem – 9A2SB a Claudiem – I4XCC zkoušeli dě›lat spojení­ ale to se nepodař™ilo . Na severovýchod byl pě›kně› slyšet maják SR3XHR a tak jsem pozdě›ji dělal spojení­ s SP3JBI .search Moon

null Yesterday I’m be at leisure so am fit out up a hill something on photo . Were to be some scatters southwards so we’re coupled with Zlatko – 9A2SB and Claudio – I4XCC tried do connection but it unsuccessful . On north-east be fine listen to beacon SR3XHR so I’m later did a connection with SP3JBI .

Hot news : Zlatko – 9A2SB will at microwave contest transmit as E71EBS on 3cm band .

Karel – OK1JKT