9th June 2009

null V úterý jsem mě›l volný čas a př™edpově›d pro RS byla velice pří­znivá tak jsem zase vyjel na kopec . Bylo mnoho silných scatterů na západě , ale bohužel žádná spojení­ tí­mto smě›rem . Jen jsme si s DL7QY vymě›nili reporty , tento smě›r jsem sledoval i na majácí­ch LX1DB hrĂĄl v maximu až 57s , ale nic . Pozdě›ji se př™esunuli scattery na severozápad až sever , pak jsem mě›l spojení­ s OZ3ZW a OZ2LD s velice silnými sigály . Bylo slyšet asi 15 majáků .

null On Tuesday I’m had leisure time and forecast for RS was very much positive so I’m again go out up a hill . Was much strong scatters on the west , but unfortunately no connection in this direction . Only we’re with DL7QY interchanged report , this direction I’m watched and on beacon LX1DB play at maximum as far as 57s , but nothing . Later moved scatters north – west as far as north , then I’m be in touch with OZ3ZW and OZ2LD with very strong signal . Be heard about 15 beacons .

Karel – OK1JKT