28th June 2009

null Včera odpoledne jsem vyjel na kopec , podař™ilo se jen jedno spojenís Chris OZ2LD via tropo s velice pě›kným CW signálem 529 až 549 . Claudio I4XCC také nebyl slyšet , ScP byl také daleko . Dále jsem zkoušel př™es RS spojení s Tadas LY2BAW ale vzdálenost scatter pointu byla pro mne veliká a tak se spojenĂ­ nepodařilo . Věří­m , že se to někdy povede .

null Yesterday afternoon I’m leaved on hill , succeed only one connection with Chris OZ2LD via tropo with very nice CW signal 529 as far as 549 . Claudio I4XCC also wasn’t hear , ScP also was long way . Further I’m tried over RS connection with Tadas LY2BAW but distance scatter point be for me large so connection unsuccessful . I trust , that the it sometimes will lead .

Karel – OK1JKT