16th August 2009

null Uplynulý víkend jsme mě›li naplánováno vyzdvižení a montáž antény pro 2m pásmo na 50m stožár. V nedě›li se sešla parta a po provozní­m aktivu jsme začali , proto že bylo vše přpraveno tak to šlo docela hladce . Jarda OK1DSX jako vždy vylezl nahoru , Tonda OK1DTC táhnul autem já jsem odtahoval anteny od stožáru a Jirka OK1RI vyrovnával antény . Jarda nahoř™e vše sešouboval a příště› se už dodělá propojení­ a ně›jaké úpravy . Já jsem se pak vě›noval 3cm pásmu udě›lal pár spojení , ale aktivita byla velice malá . Scattery do smě›ru na Francii byly daleko a tak jsem mohl využít jen jeden v JN77 a potom v JO40 . Z toho směru byl slyšet silně a dlouho maják LX1DB a poprvé jsem slyšel maják PI7SHY z JO21rk . Theo PA3AWJ tu hrál silně› přes S 9 , ale kromě DL7QY a DL6NAA nebyl nikdo slyšet .
20090816

  DATE   TIME CALLSIGN    LOCATOR TX    RX    MO“D PRO.POZNÁMKA   QRB
------------------------------------------------------------------------------------
15/08/2009 19:31 DC6UW      JO44VJ 59    56    SSB TR        493
16/08/2009 08:12 OK1DFC     JO79GW 59    56    SSB TR        106
16/08/2009 08:59 OK2KJT     JN99AJ 59    59 004  SSB TR        352
16/08/2009 09:18 DL6NAA     JO50VF 59    59 001  SSB TR        124
16/08/2009 15:17 DJ5BV      JO30KI 57s   56s   CW  RS        466
16/08/2009 16:09 9A2SB      JN95GM 59s   59s   CW  RS        676
16/08/2009 16:14 OM1GX      JN88LK 55s   59s   CW  RS        346
16/08/2009 17:08 9A2SB      JN95GM 55s   55s   CW  RS        676
16/08/2009 19:01 PA3AWJ     JO21GW 59s   59s   CW  RS        638
------------------------------------------------------------------------------------

null Passed weekend we’re have had shaped elevation and mounting antennae for 2m band on 50m mast . On Sunday come down gang and after activity contest we’re started , therefore as though was everything ready so it go quite swimmingly . Jarda OK1DSX like always creep out up , Tonda OK1DTC hauled by car I am withdraw antenna from mast and Jirka OK1RI equalized antennae . Jarda up all screw together and next time already will finish connection and some adjustment . I am then paid 3cm band made couple of connection , but activity was very low . Scattery to the direction on France were to be long way so I’m could use but one in JN77 and then in JO40 . From that direction be heard high and for a long time beacon LX1DB and for the first time be heard beacon PI7SHY from JO21RK . Theo PA3AWJ that played high over S 9 , but except DL7QY and DL6NAA wasn’t anybody hear .

Karel – OK1JKT