1st July 2012

RS podmínky stále pokračují i když bez mé účasti . Pokud to bude jen možné budu občas QRV později večer během příštího týdne a potom během víkendu a v Polním dni .

Karel -OK1JKT